Mokome pagal tęstinio formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas, rengiame seminarus bei konferencijas.
 • Aukštalipio darbų vadovo mokymas.
 • Darbininko dirbančio aukštalipių darbus mokymas.
 • Darbininko, dirbančio statybiniu keltuvu, suktuvu mokymas.
 • Darbininko, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose mokymas.
 • Azotinių trašų gamybos operatoriaus mokymas.
 • Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo mokymas.
 • Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo mokymas.
 • Cheminių analizių laboranto mokymas.
 • Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymas.
 • Organinių produktų gamybos operatoriaus mokymas.
 • Cheminių produktų gamybos operatoriaus mokymas.
 • Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų vadovo mokymas.
 • Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbų vadovo mokymas.
 • Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus mokymas.
 • Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis mokymas.
 • Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko) mokymas.
 • Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo mokymas.
 • Cheminių medžiagų vamzdynų ir talpyklų šaltkalvio remontininko mokymas.
 • Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymas.
 • Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokymas.
 • Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose vadovo mokymas.
 • Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose mokymas.
 • Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymas.
 • Vidutinio našumo garo ir karšto vandens šildymo katilų mašinisto mokymas.
 • Didelio našumo garo ir karšto vandens šildymo katilų mašinisto mokymas.
 • Garo ir vandens (iki 115 °C) šildymo katilų priežiūros meistro mokymas.
 • Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro  mokymas.
 • Vidutinio slėgio katilų utilizatorių operatoriaus mokymas.
 • Keliamųjų kranų elektriko mokymas.
 • Keliamųjų kranų šaltkalvio mokymas.
 • Keliamųjų kranų priežiūros meistro mokymas.
 • Kėlimo kranų darbo vadovo mokymas.
 • Tiltinių kranų mašinisto mokymas.
 • Bokštinio krano mašinisto mokymas.
 • Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymas.
 • Automobilinio krano mašinisto mokymas.
 • Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus mokymas.
 • Darbininko, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose mokymas.
 • Savaeigių keltuvų operatoriaus mokymas.
 • Automobilių keltuvo operatoriaus mokymas.
 • Krovinių kabinėtojo mokymas.
 • Portalinio krano mašinisto mokymas.
 • 14 KW ir didesnės galios kompresorių mašinistų mokymas.
 • Oro kompresorių priežiūros meistro mokymas.
 • Šaldymo kompresorių priežiūros meistro mokymas.
 • Technologinių siurblių mašinisto mokymas.
 • Automobilinio krautuvo vairuotojo mokymas.
 • Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymas.
 • Krautuvų vairuotojo mokymas.
 • Liftų priežiūros meistro mokymas.
 • Liftų elektromechaniko mokymas.
 • Plataus profilio liftininko mokymas.
 • Gaisrinė saugos mokymas.
 • Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų ir atsakingų už gaisrinę saugą mokymas.
 • Darbdavio, jam atstovaujančio asmens saugos darbe mokymas.
 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymas.
 • Darbdavio, jo įgalioto asmens saugos darbe mokymas.
 • Slėginių indų operatoriaus mokymas.
 • Slėginių indų priežiūros meistro mokymas.
 • Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymas.
 • Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymas.
 • Slėginių vamzdynų priežiūros meistro mokymas.
 • Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymas.
 • Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro mokymas.
 • Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymas.
 • Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatiriaus mokymas.
 • Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo mokymas.
 • Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis atestavimas.
 • Suvirintojo dujomis atestavimas.
 • Suvirintojo elektra atestavimas.
 • Suvirintų sujungimų terminio apdirbimo operatoriaus mokymas.
 • Akumuliatorių baterijas ir jų įkrovimo įrenginius prižiūrinčio elektriko mokymas.
 • Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymas.
 • Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsauginėse zonose mokymas.
 • Šaltkalvio remontininko, dirbančio pavojingus darbus, mokymas.