UAB „Achemos“ mokymo centras

2020 m. sausio mėn. organizuojamų kursų grafikas

 

Mokymo programos pavadinimas

Pirmojo užsiėmimo data ir laikas

Kitų užsiėmimų datos, laikas

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

2020-01-02

09:00

Pagal susitarimą

Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus

2020-01-02

13:00

Pagal susitarimą

Autokrautuvo eksploatavimo; Elektrinių krautuvų eksploatavimo

2020-01-06

09:00

Pagal susitarimą

Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis ir nuodingomis cheminėmis medžiagomis

2020-01-07

09:00

Pagal susitarimą

Valytojų, dirbančių su cheminėmis medžiagomis

2020-01-10

12:00

1 dienos kursai

Gaisrinės saugos (30% cecho darbuotojų)

2020-01-17

09:00

1 dienos kursai

2020-01-20

2020-01-24

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti

2020-01-13

09:00

1 dienos kursai

Besiūlių dujų balionų eksploatavimo

2020-01-23

10:00

Pagal susitarimą

 

UAB „Achemos“ mokymo centras

2020m. sausio mėn. atestacijų grafikas

 

SU SAVIMI PRIVALOMA TURĖTI ATESTACIJOS KNYGELĘ

Mokymo programos pavadinimas

Data

Laikas

Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis; Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis ir nuodingomis cheminėmis medžiagomis

2020-01-07

09:00

Liftų priežiūros meistro

2020-01-08

09:00

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo

2020-01-08

12:00

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose vykdomų darbų vadovo

2020-01-08

12:00

Kėlimo kranų elektriko

2020-01-08

14:00

Suvirintojo elektra

2020-01-09

09:00

Šaltkalvio, dirbančio pavojingus darbus

2020-01-09

10:00

Autokrautuvo vairuotojo; Krautuvų vairuotojo

2020-01-09

12:00

Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus

2020-01-09

14:00

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko)

2020-01-10

09:00

Kėlimo kranų darbo vadovo; Kėlimo įrenginių priežiūros meistro

2020-01-10

11:00

Cheminių produktų gamybos operatoriaus

2020-01-13

15:00

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus

2020-01-14

09:00

Tiltinių kranų operatoriaus

2020-01-14

09:00

Krovinių kabinėtojo

2020-01-14

12:00

Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus

2020-01-15

09:00

Slėginių indų operatoriaus

2020-01-15

12:00

Plataus profilio liftininko

2020-01-15

14:30

14kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto

2020-01-16

09:00

Technologinių siurblių mašinisto

2020-01-16

12:00

Slėginių vamzdynų operatoriaus

2020-01-16

14:00

Papildomas atestacijos laikas sausio 23  d. 09:00 val.