• Darbų saugos įdiegimo ir vykdymo dokumentai.
  • Pareiginiai nuostatai.
  • Darbo tvarkos taisyklės.
  • Sveikatos tikrinimo organizavimas.
  • Nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevencija.