• Vykdome darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas bendrovėje.
  • Rengiame bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas.
  • Dalyvaujame nelaimingų atsitikimų darbe bei incidentų tyrime.
  • Konsultuojame įstatymų pakeitimo klausimais ir koreguojame dokumentus pagal naujausius reikalavimus.