Vykdomos veiklos :

Darbų saugos paslaugos

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas
 • Profesinės rizikos vertinimas
 • Konsultacijos

Dokumentai įmonių veiklai

 • Darbų saugos įdiegimo ir vykdymo dokumentai
 • Pareiginiai nuostatai
 • Darbo tvarkos taisyklės
 • Sveikatos tikrinimo organizavinas
 • Nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevencija

Mokymai ir atestavimas

 • Darbų saugos kursai
 • Priešgaisrinės saugos kursai
 • Kvalifikacijos tobulinimas
 • Darbuotojų mokymai