UAB „Achemos“ mokymo centras

2019 m. lapkričio mėn. organizuojamų kursų grafikas

 

Mokymo programos pavadinimas

Pirmojo užsiėmimo data ir laikas

Kitų užsiėmimų datos, laikas

Higienos įgūdžių kursai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens saugai ir kokybei

2019-11-07

08:00

1 dienos kursai

Slėginių indų operatoriaus

2019-11-08

09:00

2019-11-11

12:00

Kėlimo įrenginių priežiūros meistro(savarankiškai pasiruošus)

2019-11-11

09:00

_____

Akumuliatorių įkrovimo baterijas ir jų įrenginius prižiūrinčio elektriko

2019-11-18

13:00

Pagal susitarimą

Slėginių vamzdynų priežiūros meistro(savarankiškai pasiruošus)

2019-11-19

11:00

_____

Technologinių siurblių mašinisto

2019-11-19

13:00

Pagal susitarimą

Gaisrinės saugos

 

2019-11-22

09:00

1 dienos kursai

Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus

2019-11-25

09:00

Pagal susitarimą

Liftų priežiūros meistro (savarankiškai pasiruošus)

2019-11-26

13:00

_____

Krovinių kabinėtojo

2019-11-27

09:00

Pagal susitarimą

 

 

UAB „Achemos“ mokymo centras

2019m. lapkričio mėn. atestacijų grafikas

SU SAVIMI PRIVALOMA TURĖTI ATESTACIJOS KNYGELĘ

Mokymo programos pavadinimas

Data

Laikas

 

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro

2019-11-08

10:00

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus

2019-11-11

09:00

Šaltkalvio remontininko, dirbančio pavojingus darbus

2019-11-11

09:00

Kėlimo kranų darbo vadovo; Kėlimo įrenginių priežiūros meistro

2019-11-11

09:00

Krautuvo vairuotojo; Autokrautuvo vairuotojo

2019-11-11

10:00

Chemijos ir naftos pramonės sprogių, degių gamybų vadovo

2019-11-11

12:00

Slėginių indų priežiūros meistro

2019-11-11

14:00

14kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto

2019-11-11

14:30

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus

2019-11-12

09:00

Krovinių kabinėtojo

2019-11-12

09:00

Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto

2019-11-12

14:00

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko)

2019-11-13

09:00

Slėginių indų operatoriaus

2019-11-13

09:00

Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus

2019-11-13

13:00

Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus

2019-11-13

14:30

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

2019-11-14

15:00

Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis; Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis ir nuodingomis cheminėmis medžiagomis

2019-11-18

09:00

Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus

2019-11-18

09:00

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro

2019-11-20

09:00

Cheminių produktų gamybos operatoriaus

2019-11-21

13:00

 

Papildomas atestacijos laikas lapkričio 26 d. 09:00 val.