UAB „Achemos“ mokymo centras
2019 m. gegužės mėn. organizuojamų kursų grafikas 

Mokymo programos pavadinimas

Pirmojo užsiėmimo

data ir laikas

Kitų užsiėmimų datos, laikas

 

Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus

2019-05-06

14:00

2019-05-08

14:00

2019-05-14

14:00

Šaltkalvio, dirbančio pavojingus darbus

2019-05-07

09:00

2019-05-09

13:00

2019-05-14

09:00

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose, pylimuose

2019-05-07

11:00

2019-05-13

11:00

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

2019-05-08

09:00

2019-05-13

09:00

Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis ir nuodingomis cheminėmis medžiagomis

2019-05-09

09:00

Pagal susitarimą

Gaisrinės saugos kursai (50% cecho darbuotojų);
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti

2019-05-10

09:00

1dienos kursai

2019-05-24

09:00

Privalomiosios higienos įgūdžių mokymo

2019-05-14

10:00

1dienos kursai

Liftų priežiūros meistro (savarankiškai pasiruošus)

2019-05-13

08:00

1dienos kursai

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro (savarankiškai pasiruošus)

2019-05-17

10:00

1dienos kursai

Slėginių vamzdynų priežiūros meistro (savarankiškai pasiruošus)

2019-05-17

11:30

1dienos kursai

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro (savarankiškai pasiruošus)

2019-05-17

12:30

1dienos kursai

Darbdavio įgalioto asmens- padalinio vadovo

2019-05-20

10:00

Pagal susitarimą

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko)

2019-05-24

09:00

Pagal susitarimą

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo sandėliavimo darbų vadovo;

2019-05-24

09:00

Pagal susitarimą

 

 

UAB „Achemos“ mokymo centras

2019m. gegužės mėn. atestacijų grafikas

 

SU SAVIMI PRIVALOMA TURĖTI ATESTACIJOS KNYGELĘ

 

Mokymo programos pavadinimas

Data

Laikas

Akumuliatorių baterijas ir jų įkrovimo įrenginius prižiūrinčio elektriko

2019-05-13

14:00

Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis; Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis ir nuodingomis cheminėmis medžiagomis

2019-05-15

09:00

Slėginių indų operatoriaus

2019-05-15

14:00

Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus

2019-05-15

09:00

Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus

2019-05-15

11:30

Chemijos naftos pramonės sprogių, degių gamybų vadovo

2019-05-16

09:00

Cheminių produktų gamybos operatoriaus; Azotinių trąšų gamybos operatoriaus

2019-05-16

10:00

Degiųjų dujų vei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus

2019-05-16

14:30

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus

2019-05-16

09:00

Krovinių kabinėtojo

2019-05-16

09:00

Suvirintojo elektra

2019-05-16

14:30

Krautuvo vairuotojo, Autokrautuvo vairuotojo

2019-05-16

13:00

Šaltkalvio, dirbančio pavojingus darbus

2019-05-16

14:30

Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo

2019-05-24

08:00

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko)

2019-05-24

09:00

Kėlimo kranų darbo vadovo; Kėlimo įrenginių priežiūros meistro

2019-05-28

10:00

Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro

2019-05-28

13:00

Papildomas atestacijos laikas gegužės 24 d. 09:00 val.