UAB „Achemos“ mokymo centras

2019 m. liepos mėn. organizuojamų kursų grafikas

 

 

Mokymo programos pavadinimas

 

Pirmojo užsiėmimo

data ir laikas

 

Kitų užsiėmimų 

datos, laikas

 

Gaisrinės saugos

2019-07-05

10:00

1 dienos kursai

Krautuvo vairuotojo

2019-07-05

09:00

2019-07-08

09:00

2019-07-15

09:00

Naujai priimtų darbuotojų

2019-07-12

09:00

2019-07-15

09:00

 

2 dienų kursai

Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos

2019-07-12

09:00

1 dienos kursai

Krovinių kėlimas rankomis

2019-07-12

11:30

1 dienos kursai

Kėlimo kranų darbo vadovo (savarankiškai pasiruošus)

2019-07-16

09:00

——

Darbdavio įgalioto asmens- padalinio vadovo

2019-07-16

13:00

Pagal susitarimą

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

2019-07-22

13:00

2019-07-29

13:00

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose

2019-07-23

13:00

2019-07-30

09:00

Kėlimo kranų elektriko

2019-07-24

13:00

Pagal susitarimą

Įzoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo

2019-07-25

14:00

Pagal susitarimą

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti

2019-07-26

09:00

1 dienos kursai


 

UAB „Achemos“ mokymo centras

2019m. liepos mėn. atestacijų grafikas

 

SU SAVIMI PRIVALOMA TURĖTI ATESTACIJOS KNYGELĘ

Mokymo programos pavadinimas

Data

Laikas

 

Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis; Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis ir nuodingomis cheminėmis medžiagomis (50% cecho darbuotojų)

2019-07-09

09:00

2019-07-11

Cheminių analizių laboranto (50% cecho darbuotojų)

2019-07-09

13:00

2019-07-11

Cheminių produktų gamybos operatoriaus

2019-07-10

10:00

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose ir uždarose talpyklose vadovo

2019-07-11

11:00

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose vadovo

2019-07-11

14:00

Akumuliatorių įkrovimo baterijas ir jų įrenginius prižiūrinčio elektriko

2019-07-15

13:00

Slėginių indų operatoriaus

2019-07-16

08:00

Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus

2019-07-16

11:00

Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus

2019-07-16

13:00

Slėginių vamzdynų operatoriaus

2019-07-16

15:00

Krovinių kabinėtojo; Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus

2019-07-17

09:00

Plataus profilio liftininko

2019-07-17

12:00

Krautuvo vairuotojo, Autokrautuvo vairuotojo

2019-07-17

14:30

Technologinių siurblių mašinisto

2019-07-18

09:00

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

2019-07-18

10:00

Darbuotojo, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose

2019-07-18

11:00

14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto

2019-07-18

14:00

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko)

2019-07-22

09:00

Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro

2019-07-22

11:00

 

 

Papildomas atestacijos laikas liepos 25 d. 09:00 val.